Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

Bibliotek i SPOT

I Danmark och Finland flyttar biblioteken ut sin verksamhet till platser där flest människor befinner sig; till centralstationer, köpcentra, gågator och arkader. Dit har vi ännu inte nått i Sverige, men SPOT erbjuder en sådan möjlighet… Nu har en arbetsgrupp bildats som diskuterar ett experimentellt bibliotek i SPOT. Ska man kunna ladda ner litteratur till sin iPod? Låna musik? Ska konstprojektet SPOT ha ett referensbibliotek? Ska vi satsa på informationstjänster; vilken personal och teknik är nödvändig? Hur mångspråkigt kan biblioteket bli? Frågorna är många och preliminärt planeras för 20 m2 bibliotek. Medverkande i gruppen som arbetar fram ett förslag är Malin Andersson och Magdalena Bergmark från Stadsbiblioteket samt Ulf Sigvardsson och Ulla-Karin Karlsson från Tidskriftsverkstan Göteborg. Förslaget kommer att kunna diskuteras innan en ansökan om finansiering lämnas in till Statens kulturråd.

Skapad: 2007-10-09

Nyhetsarkiv