Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

SPOT ansöker om tillstånd

Ansökan om tillstånd för att genomföra projektet i Brunnsparken är inlämnad till Polisen i Västra Götaland. Det handlar först om tillståndet att få använda offentlig plats för annat ändamål än vad platsen är avsedd för och denna behandlas av många instanser. Polismyndigheten tar emot ansökan och sedan går det vidare till Gatukontoret, Västtrafik, evenemangsgruppen, Stadsbyggnadskontoret, m.fl. Vi ansöker om att placera en byggnad över kanalen mellan Brunnsparken och Nordstan. Dessutom ansöker vi om att få placera konstverk i Brunnsparken och ha caféverksamhet. Därmed är diskussionen igång! Vi inväntar ett svar som berör SPOTs grundläggande frågor: Vad får man göra i det offentliga rummet? Vad för slags aktiviteter får man ordna i citykärnan? Vad får man inte göra och varför? Vi väntar med spänning på svar….

Skapad: 2007-09-08

Nyhetsarkiv