Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

Projektet Spotcity senareläggs

Efter att ha diskuterat med inblandade artister och institutioner har vi beslutat oss för att senarelägga Spotcity tillperioden 13.9 – 5.10 2008. September är till och med att föredra i flera aspekter: vi får tid att utveckla programverksamheten och hemsidan och tiden behövs om vi ska finansiera en lite mer kostsam byggnad, etc.

Idag arbetar vi tre alternativ när det gäller byggnation: Alternativ ett och två är ritade av OlssonLyckefors arkitekter. Ytskiktet består av en vinylväv med tryckta bilder och här skulle Ernst Billgren anlitats. Det tredje alternativet har ännu inte ritats. Det skulle vara betydligt enklare jämfört med de första två men kan å andra sidan anpassas bättre för Spotcitys verksamhet.

Alternativ 1

Altenativ 2

 

 


 

Skapad: 2008-03-14

Nyhetsarkiv