Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

I en annan del av Brunnsparken

Spotcity kommer att förläggas i den del av Brunnsparken som tangerar Fredsgatan, stråket mellan Nordstan och Kompassen. Vi kan också med säkerhet säga att det kommer att bli flera mindre byggnader istället för en. En fördel med platsbytet är att Fredsgatan är den gata som förmodligen har flest gångtrafikanter i hela regionen, vilket ligger i linje med projektets grundläggande idé om att placera konst och kultur där människor finns.

Arkitektfirman OlssonLyckefors byggnad, som var specialkonstruerad för Spotcity och bron i Brunnsparken kommer därmed inte att uppföras.  Inte heller kommer Ernst Billgrens bilder att klä någon byggnad denna gång. Orsaken är att vi inte lyckats finna sponsorer. Trots att något mer attraktivt knappast kan presenteras mitt inne i en stad, som någon sa. Vi hoppas återkomma med broprojektet i framtiden. 

 

Skapad: 2008-05-10

Nyhetsarkiv