Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

16.9 Kulturens roll i Samtidens stadsrum.

Seminariet hölls i Palacehuset kl 18-20.

Avsikten med seminariet var att få igång en diskussion om kulturens roll i stadsrummet – omfattande såväl konst som evenemangskultur, integrations- och stadsplaneringsfrågor. Politiker och några personer verksamma inom olika yrkesområden bjöds in:

Eva Moberg (s), tillfällig ordförande i Göteborgs kulturnämnd, Lars Nordström (fp), ordförande i Västra Götalands kulturnämnd, Sinziana Ravini, konstkritiker, Lena Skoglund, biblioteksutredare för Västra Götalandsregionen.

Tomas Ferm representerade konstnärerna. Moderator: Ivar Armini.

 

Seminariet inleddes med att panelen fick ge korta svar på följande frågor:

Vilken roll ska kulturen ha i framtidens stadsrum? Behövs ett kulturhus i centrala Göteborg? Varför tar inte kulturen plats i Nordstan? Med svaren som utgångspunkt diskuterades kulturens roll i olika perspektiv. Publiken bjöds in för att delta.

Seminariet kom till stor del att hadla om kulturhus i centrum. Effekterna av ett kulturhus diskuterades i termer av att "sätta Göteborg på Kartan". Kulturhus förordades särskilt av Sinziana Ravini och Lars Nordström.

Rummet med reproduktioner av sekelskiftesmålningar var en gång en del av Fürstenbergska galleriet. Detta har rekonstruerats i Göteborgs Konstmuseum, femte våningen.

Palacehuset är en av SpotCitys Samarbetspartners.

Skapad: 2008-09-16

Nyhetsarkiv