Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

Kulturchef Sandmark till SpotCity

Talk Box är som en talk show utan TV-kamera. Tomas Ferm tar emot gäster och den som kommer förbi är välkommen att delta.

Den 23.9 kl 1220 var Göteborgs kulturchef Björn Sandmark gäst.

Diskussionen handlade till en början om konst i det offentliga rummet, om att det inte finns något kulturhus i Göteborgs citykärna och om förslag på hur man skulle kunna stärka konstens och kulturens position i Göteborg. Björn Sandmark vill inte hålla med om att kulturen har en svag position i Göteborg, men tillstår samtidigt att det inte finns något organ som har initiativrätt. 

Men Björn Sandmark hade den gångna helgen vägrat ge Riksteaterns festival 2 new days of hiphop tillstånd att genomföras så som var tänkt. Det var många som ville diskutera den frågan. Festivalen turnerar genom landet och i göteborg var det planerat att tre graffitikonstnärer skulle måla varsin bild i ett tält på Järntorget. Även om Björn Sandmark tog på sig ansvaret för att ansökan blev avslagen finns det en policy mot klotter i botten. Och därmed står Göteborgs stad bakom beslutet. Det är således mycket som är oklart när det gäller ansvarsfrågan. Handlar det om yttrandefrihet?

Varför agerar staden så hårt, frågade man? Ser man graffiti målas kan man bli inspirerad till att klotra – vilket är en brottslig handling, konstaterade förvaltningschef Sandmark. Sandmark säger sig betrakta graffiti som en ”erkänd konstform” och framhåller gärna att frågan är komplex. Men kan man resonera så? Utställningen var kontrakterad! Hur ser stadens konstnärer och cheferna för stadens kulturinstitutioner på saken? Är det acceptabelt att förvaltningschefen egenhändigt tar beslut om vilka utställningar som får visas – även om han har starkare krafter bakom sig.

Vi som jobbar med SpotCity väljer att kalla det censur tills dess att motsatsen är bevisad.

För att fortsätta diskussionen om vad som är en vacker stad ordnar SpotCity ett seminarium i Palacehuset torsdag 25.9 kl 18-20. 

Förvaltningschef Björn Sandmark.  

Skapad: 2008-09-23

Nyhetsarkiv