Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity textart ››

Invigning av Mandana Maghaddams "Brunnen"

 
 
Pressrelease
Invigningen av Mandana Maghaddams verk Brunnen i SpotCity, Brunnsparken i Göteborg blir manifestation för konstens frihet.
 
Torsdagen 25.9 kl 1600.

Pågående konstsamarbete med Iran förbjuds.

Den svenskiranska konstnären Mandana Moghaddam har sedan ett halvår förberett Brunnen, verket som skulle fungera som en kontaktlänk mellan folk i Sverige med folk på ett torg i Teheran. Myndigheterna i Teheran godkände projektet för två månader sedan, men chefen för konstmuseet i Teheran har bytts ut och den nya chefen är motståndare till projektet. Man anger två skäl till förbudet. För det första fruktar man att regimkritiska iranier bosatta i Sverige skulle demonstrera och föra fram sitt budskap via brunnen till människor i Iran. Det andra skälet är att Brunnen påstås förlöjliga den sista imamens brunn dit många människor vallfärdar. Det finns givetvis inte någon sådan avsikt.

Verket Brunnen skulle skapa kontakt mellan människor i Sverige och Iran. En Brunn i konstfestivalen SpotCity i Brunnsparken i Göteborg och en Brunn i en park i Teheran. Via brunnarna skulle människor i de två parkerna kunna samtala med varandra. Eftersom människor dagligen talar i telefon mellan Sverige och Iran kan man anta att angivna skäl till censur snarast är att betrakta som svepskäl och att Brunnen ses som en symbol för öppenhet och kommunikation. 

Vi ser inte set inträffade som ett misslyckande. Denna gång gick det inte hela vägen, men vi visste från början att processen skulle kunna stoppas när som helst. Processen är en del av verket och ett försök har gjorts. Och en brunn står nu i Brunnsparken, som en manifestation eller symbol för friheten. 

Brunnen har genomförts via ett samarbete med konstfestivalen SpotCity, Iran Artist House i Teheran och Göteborgs Konsthall med stöd av Svenska institiutet och Västra Götaland konst och kulturutveckling. Brunnen skulle varit öppen 25.9–12.10.
 

Mandana Moghaddam:

"Brunnens ursprungliga idé går tillbaks till en annan installation i Teheran 1999 med namnet "Det ringer". I denna installation fanns bland annat en telefon som ringde med jämna mellanrum och slumpmässigt kopplade upp Teheran med en annan plats i världen. Samma installation genomfördes även i Sverige samma år. Tanken med "brunnen" är också att skapa kommunikation mellan folken i Iran och i Sverige."
 
Mycket folk samlades redan på morgonen. 
 
Brunnen och dess tillkomsthistoria diskuterades. 
 
Henrik Nagy och Stefan Abelsson hade skrivit stycket Vid Brunnen särskilt för invigningen. Kompositionen var också uppbyggd av fristående sång: Karlkvist tolkade stycket.
 
Kompositionen framfördes av Henrik Nagy (gitarr/electronics) 
Stefan Abelsson (sopransaxofon) 
Johan Nagy (kontrabas)
Sandra Karlkvist (sång)
 
 
 

 
 
Mandana Maghaddams verk Det ringer genomfördes. Automatiskt ringdes slumpvis olika nummer i Teheran upp och samtidigt ringde en mobiltelefon i Brunnsparken. Den som ville fick ta samtalet. Verket kan sägas vara en föregångare till Brunnen.
 
 
 
 
 

Skapad: 2008-09-25

Nyhetsarkiv