Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

Innerstaden Göteborg AB

26.9 Talk Box Lunchsamtal gästas av Marianne Sörling från Innerstaden Göteborg AB. Organisationen består av fastighetsägare och näringsidkare innanför vallgraven (Nordstan undantaget) samt Göteborg stad med trafikkontoret, Park och Naturförvaltningen samt Stadsbyggnadskontoret. Marianne Sörling är anställd konsult och samordnar, initierar och driver projekt och ska enligt hemsidan entusiasmera, skapa "Vi-anda" och driva på mot gemensamma mål. 

Det dagliga arbetet består till stor del av praktisk problemmösning men samtidigt är Innerstaden Göteborg en viktig part för Göteborgs kommun – kanske den mest inflytelserika – när innerstaden planeras, förnyas och byggs om. Detta kom samtalet att handla om.

Marianne Sörling förklarade att Innerstaden Göteborg givetvis arbetar för att handeln ska öka, men att det är lika angeläget att skapa bra mötesplatser och en ren och vacker stad. Hon sa vidare att man arbetar med kultur och segregationsfrågor. Marianne exemplifierade med klassisk musik på innergårdarna och med att man i sommar arrangerat temadagar kring maträtter från avlägset liggande länder och där man engagerat inflyttade från dessa länder. Marianne nämde också att Saluhallen har två stora målgrupper: välbergade 50+ men också stora invandrargrupper.

Invändningar framfördes att åtgärderna Marianne nämnde kommer till korta när man talar om den stora segregationsproblematik som belastar staden. Samt att konst och kultur är med på en nåder, när det passar och inte som en självständig, etablerad aktör i den centrala staden.

Innerstaden Göteborg AB hade vid starten 35 medlemmar, näringsidkare och fastighetsägare. Idag har man ca 350 medlemmar, man är välorganiserad och har makt och inflytande när den framtida staden planeras. Det första avtalet med Göteborgs stad slöts så sent som 2005, organisationen har med andra ord på några få år utveklats på ett närmast osannolikt sätt. Exemplet Innerstaden Göteborg bör vara inspirerande för var och en som arbetar för förändringar.

 

Om innerstaden Göteborg:

På hemsidan presenteras verksamhetsidén:"inom Vallgraven ska vi arbeta för att skapa ett enat centrum, där alla näringsidkare drar åt samma håll. Aktiebolaget ägs till 50 % av Köpmannaförbundet och till 50 % av Fastighetsägarna Göteborg. Läs mer: http://www.innerstadengbg.se/

Skapad: 2008-09-26

Nyhetsarkiv