Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

Talk Box

Dagens Gäst tisdagen 30 september, Inger Bergström, Stadsbyggnadskontoret Göteborg. På kort varsel ersatte Inger Bergström Lars Ivarsson, stadsbyggnadsdirektören. Denna morgon hade SpotCity utsatts för skadegörelse för första gången med neddragna anslag, en omkullvält annonspelare etc. Dessutom fanns ingen el. Reparationsrbetet pågick till Inger Bergström anlände. Inger sammankopplade händelsen till klotter och sa att Göteborg har mycket mindre klotter jämfört med Stockholm och andra städer.

Samtalet kom mest att handla om kulturens position i stadsförvaltningen och i samhället i stort. Inger menade att det finns en viss tröghet i systemet som är nödvändig, en byråkrati som behövs för att se till att ingenting glömms bort eller blir dåligt behandlat. Och att de ideer som får genomslag med nödvändighet är tre, fem år gamla. Men att det samtidigt finns en öppenhet och vilja till förnyelse särskilt för den kultur som kan locka  fler besökare till staden.

Skapad: 2008-09-29

Nyhetsarkiv