Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

 • Att agera är makt

  Är det politikerna som skapar staden, dina möjligheter att ta eller att vägras ta plats i det offentliga rummet? Eller är det arkitekterna? Vilken makt har du över staden, över rummet, över din vardag och din verklighet?

  När olika saker kopplas samman skapas något nytt, något som inte fanns innan. Som de gamla telefonisterna som drog ur kabeln ur ett hål och satte in kontakten i ett annat. En annan kommunikation tog vid. En mix mellan elementen skapades. Att koppla samman handlar om potential, det ger mervärde, blir mer än de enheter som kopplats samman. Vilka kopplingar skapar du när du rör dig genom staden, i det urbana rummet? Vilka hål i stadens matris skapar – eller utnyttjar du? Vad blir mervärdet, för dig, för andra, för stadens rum?

  Långgatorna i Göteborg är ett exempel på en stadsdel som utvecklas samtidigt som den tillåts bibehålla sin historiska prägel. Eller kanske är det tack vare att man låter den vara som stadsdelen känns så levande och spännande? Långgatornas styrka är dess centrala läge men också det som utgjort ett hot mot gatornas bevarande; varifrån kom egentligen berättelsen om att det är oekonomiskt att ha låga hus mitt i en stad? Det är ingen sanning. Det är bara en del av ett framtidsskapande. På Långgatorna är det inte den enda berättelsen som är i cirkulation. Tidningarna skriver om ett blandat område med mycket liv och rörelse. Och ”blandning” och ”liv” är viktiga byggstenar i stadens många framtidsberättelser. Södra Älvstranden, till exempel. Där skall det bli blandning, liv. Men vem blandar där? Får du vara med?

  Hur mycket framtid skapar du i ditt möte med staden? Vilka nya vägar hittar du? Vilka öppningar ser du? Och vad innebär det att göra som du?

  Att agera är makt. Du kan koppla samman, skapa mervärde, förändring. Du blir ett med det mervärde som skapas när du inte väljer den utpekade stigen. Du blir en hybrid, en ”cyborg” – ett människa-icke-människakombinat! Du klarar det inte själv som människa. Det materiella och du har ett liv tillsammans. Ett liv i ständig förändring.
  Texten är beställd för SPOT. Författaren, Joakim Forsemalm är Fil Dr i Etnologi. Avhandlingen Bodies, Bricks & Black boxes (sept –07) behandlar relationen mellan samhällsplanering och människan i stadsrummet, kring hur maktstrukturer bildar och påverkar stadsrummets utformning och atmosfär.

  2007-11-26 22:52 by J Forsemalm

  • Hej, Joakim Forsemalm. Du beskriver makten i stadsrummet och nämner politiker och arkitekter. Jag måste göra en invändning: Arkitekterna har inte mycket att säga till om. Inte i Göteborg och inte i Sverige, om jag får generalisera lite. Och jag fattar inte hur man kan skriva om makt i stadsrummet utan att nämna fastighetsägarna och storföretagen. De, tillsammans med politikerna och tjänstemännen är ju de som bestämmer i den här stan. Så jag tycker att du är romantisk, för att inte säga lite naiv när du säger att det är makt att röra sig i stadsrummet. Nämn saken vid sitt rätta namn! De flesta av oss är maktlösa, i varje fall så länge vi inte går samman och gör något åt saken.

   2007-12-04 15:57 by Eva

  • Hej Eva! Ja, det håller jag med dig om. Att gå samman. Både GÅ och SAMMAN. Varför, om det nu är så - det kan diskuteras! - har politiker eller planerare makt? Utifrån mitt synsätt handlar det om att de knutit till sig andra och skapat vad som kallas för "hållbara program". De har övertygat oss om att de vet, kan, har rätt. Men makt är inget konstant, liksom inte heller maktlöshet är det. Kulturen är en process där innebörder hela tiden förskjuts, Mitt inlägg är en handling med en vilja. Jag försöker skapa egna program, övertyga. Jag är inte naiv, det är ingen annan heller - jag vill saker och agerar. En bok, en text på en hemsida, samtal. Jag hänger på tyngder på mitt program, min strävan: att få människor att se att de gör saker och att dessa göranden får konsekvenser. Vad har du gjort för att förändra det du inte tycker fungerar?

   Till sist: om arkitekter inte har makt - hur kommer det sig att GP bara skriver om arkitektur när de skriver om Göteborgs stadsomvandling och aldrig om integration, jämlikhet, trygghet? Jag kallar saker för det dom är: makten finns i handlingen. Och vi som handlar är många! Hur handlar du?

   2007-12-04 17:05 by Joakim

  • Hej- Jag håller med Eva- jag förstår inte riktigt vad Joakim menar. Dock vet jag inte om hans tankar är naiva. Snarare flummigt formulerade. Joakim- Skulle du kunna vara lite mer konkret: Vad är det egentligen du vill uppmana till?

   2007-12-05 00:01 by Linnébo

  • Du skrev så coolt, eller så läste jag slarvigt, utan att fundera över vilka tankar som fanns bakom dina ord. Håller inte med Linnébo. Jag blev nöjd med svaret som rätade ut mina frågetecken i alla fall. När du undrar över efter mitt eget engagemang är det tämligen obefintligt idag. Tyvärr, kanske man skulle kunna säga eftersom det vore bra att kanalisera sin ilska... Men det här med att personer i maktposition tillsammans skapar ”hållbara program” låter väldigt intressant tycker jag och det skulle jag vilja veta mer om. Är det du Joakim som kallar det för ”hållbara program”, eller är det makthavarna själva som sätter rubriken? Berätta!

   2007-12-05 12:55 by Eva

  • Det är ett analytiskt begrepp, "hållbara program", begrepp som kommer från ett synsätt som vill visa hur makt inte "finns" hos någon. Istället tänker man att det uppstår genom sammankopplingar av människor och materia. "Människor kan inte göra det själv": för att se till att hastigheten hålls på våra vägar kan inte människor (poliser) finnas ute och hålla koll på oss hela tiden. Så för att uppnå programmet "bilar skall hålla hastigheten" kopplar de på matralitet i form av vägbulor, hastighetskameror och annat. Det är ett synsätt som "planar ut" samhället - inget är större än något annat utom genom kopplingar till annat. Det "tar ner" makten, gör den konkret, låter oss verkligen SE den. En karta, ett bildspråk, en sångtext, ett upprop eller en flyttbar parkbänk i playwood (som i utställningen Hem/Hemlös) i stadsrummet. Allt är de del av något. Vi kopplar på och av saker. Vi som skriver här kopplar på tekniska artefakter för att uttrycka oss. Vi människor klarar det inte själva - och politker och planerare är också människor!

   2007-12-05 15:32 by Joakim

  • Ursäkta men jag har inte fått något svar på min kommentar utan endast fler luddiga formuleringar. Om ni fortsätter diskutera i den här stilen lär ni få svårt att skapa engagemang bland fler än ett fåtal akademiker. Det vore synd med tanke på att det verkar vara ett intressant projekt.

   2007-12-05 22:59 by Linnébo

  • Jag skall försöka konkretisera mig! Jag tar ju min utgångspunkt i ett särskilt sätt att resonera. Det är ett sätt att fundera kring staden och tillgänglighet till stadsrummen. Teorin är en slags uppmaning att inte fastna vid förgivettagna föreställningar om var makt "finns", om "vem som har den". Det är ett perspektiv som är liberaliserande (men inte liberal): DU och JAG har lika stor betydelse för hur stadsrummet kommer att se ut som en politiker eller planerare. Som sagt, detta är ett perspektiv, ett av många. Förhoppningsvis ger det kraft, till Linnébo till exempel, att göra egna saker i och med stadsrummet. Flytta den där playwoodbänken tillbaka in på Ernst Ljunggrens plats - det är inte Condeco som äger den marken, det är vi som betalar skatt i Göteborg! På så vi kan du visa att hemlöshet (som alltså bänken vill vara med och diskutera!) är en fråga som måste "in" i de fina rummen. Just nu är denna fråga oerhört tydligt utestängd, rent fysiskt genom att den lyfts ut från platsen, jag antar av Condeco-anställda... Vad som är framtidens stad är inte en uppgift för någon "där uppe" att bestämma, inte själva. Vi som bor i staden gör vårt genom olika manövrar, handlingar. Jag vill få dig att se din roll och ta ansvar över den. Din roll i vilken stad vi har, eller får.

   2007-12-06 09:19 by Joakim

  • 2JMS8k vbakuadspwlq, [url=http://wdxltxeevfzu.com/]wdxltxeevfzu[/url], [link=http://gcepqvalmboy.com/]gcepqvalmboy[/link], http://srffqixusehv.com/

   2009-11-14 17:59 by sUjjpbqkCjfRLjuY

  • II7sMz tootqsxlalor, [url=http://ifsxbjmfdwcf.com/]ifsxbjmfdwcf[/url], [link=http://jhgyhxajthkr.com/]jhgyhxajthkr[/link], http://trzxlxaggihk.com/

   2010-04-05 08:48 by fSHwTIVgQSox

Comment / Create new thread / Discussions