Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

 • Det verkar vara ett jättebra projekt

  Hej!
  Det verkar vara ett jättebra projekt. Men varför kan man inte göra det permanent. Det finns ju faktiskt inget kulturhus i Göteborg. Eller finns såna planer?

  2007-12-05 00:16 by Erik N

  • I planerna för Södra älvstranden och Gullbergsvass finns det inte med någon offentlig inrättning liknande ett kulturhus. Och ett kulturhus framstår för mig som ett självklart, bra alternativ. Varför? Ser vi över det befintliga Göteborg råder det en brist på just detta. Här finns inget levande, öppet forum i stadens folktäta centrum. Men jag vill gärna återkomma i till den här frågan eftersom uppgiften är baserad på hörsägen. Att det i planeringen av stadens framtid inte finns några offentliga åtaganden av det här slaget. Utan att man istället förlitar sig på caféer, restauranger och på gaturummet och kallar det för offentliga/halvoffentliga rum och mötesplatser. Kan det verkligen stämma? Det här är en viktig fråga för staden som givetvis berör projektet och måste kontrolleras.

   2007-12-05 11:42 by Tomas Ferm

  • Jag har nu undersökt om man diskuterar offentliga åtaganden på kulturområdet i samband med utbyggnaden av Göteborgs innerstad på de gamla hamnområdena. Bland annat har jag intervjuat ett antal personer och först ut var Helena Nyhus, kulturnämndens ordförande. Hon var inte nämnvärt engagerad i stadsrummet och var inte för någon nybyggnation inom kulturområdet; hon talade istället om hur de befintliga museerna och institutionerna skulle kunna locka ny publik. Och Chrisina Lööf, distriktschef på Stadsbyggnadskontoret med ansvar för stadens centrum hade själv inga funderingar i den riktningen och hade heller inte heller hört någon annan tala om kulturhus eller liknande kulturprojekt. Däremot talade kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, Lars Nordström sig varm för ett Kulturhus som han skulle vilja se på Södra älvstranden. Det var förstås positivt! Men dessvärre är inte Västra Götalands kulturnämnd beslutande och kan inte ens driva frågan. Det är bara Göteborgs kommun som kan ta beslut. Och jag har inte intervjuat Göran Johansson i frågan, inte än.

   2008-05-22 12:12 by Tomas Ferm

Comment / Create new thread / Discussions