Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

 • Göteborgs centrum är ingen komplett stadsdel

  I stadsbyggnadskontorets förslag till ny översiktsplan kan man läsa att den fortsatta planeringen av Göteborg ska ske genom komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Här borde en diskussion om kulturens plats i staden komma in, eftersom kulturen säkerligen kommer att spela en allt viktigare roll i den framtida stadens framväxt. Särskilt som vi ska värna om ett gemensamt, offentligt rum där integration och tillgänglighet ska prioriteras. Och eftersom man i översiktsplanen säger sig vilja stärka regionen genom att bygga staden inifrån och ut faller det sig naturligt att börja med stadskärnan: Hur ser den ut och hur kan den utvecklas?

  Kompassen och Nordstan är de stora shoppingstråken i Göteborg, här passerar dagligen över 100 000 människor. Närliggande Brunnsparken och Centralstationen är regionens stora kommunikationsknutar. Trots det finns endast butiker och kommersiell verksamhet i området (mer om det i föregående inlägg). Om man ser på motsvarande plats i Stockholm finns Kulturhuset mitt bland shoppingstråken intill Sergels Torg. Varför inte ta efter i Göteborg och bygga ett kulturhus i det stadsrum där flest människor rör sig?

  I Nordstan med omnejd blandas människor från olika samhällsskikt på ett sätt som ingen annanstans i regionen. Folk kommer från Göteborgs alla stadsdelar, kranskommuner och förorter där andelen med utländsk bakgrund är långt högre än genomsnittet. Nordstan är ett mångkulturellt kapital som bör tas om hand och utvecklas. När staden byggs ut skulle den kunna förtätas ut mot älven och där fylla norra älvstranden med ett mångkulturellt innehåll som attraherar dem som redan rör sig i Nordstan. I samband med Södra älvstrandsdiskussionen (-06) föreslog Lag Liljewalls en fest och marknadsplats framför Operan. Att man här skulle ”bilda en folklig, bullrig och levande motsvarighet och kontrast till Götaplatsen”.

  Under överskådlig tid kommer segregationsproblematiken att vara den viktigaste urbana frågan att lösa. Catharina Törn, forskare vid Göteborgs universitet och Vanja Larberg, undersökande arkitekt har tidigare pekat på detta i vinterns arkitekturdebatt i Göteborgsposten (08-01-24 resp. 08-02-05). Men man kan inte lösa segregationsproblematiken enbart på plats i de redan segregerade bostadsområdena. För att komma till rätta med problematiken måste hela staden tas med. Och här spelar stadskärnan en väsentlig roll. Det är här människor oberoende bakgrund har möjlighet att mötas. Att skapa mötesplatser i stadskärnan där flest människor från olika håll rör sig är därför oerhört viktigt. Inte bara för att lösa segregationsproblematiken utan också för komplettera stadskärnan som idag endast består av kommersiell verksamhet. Det svarar dessutom mot stadsbyggnadskontorets eget måtto.

  2008-05-22 10:29 by Tomas Ferm

  • En annan aspekt i segregationsdebatten är infrastrukturen. Med en bättre fungerande kommunaltrafik skulle betydligt fler människor röra sig från och till förorterna. Se till Stockholm där segregationen är mindre, dels på grund av dess tunnelbana.

   2008-10-04 10:23 by Ulf

  • Hej Ulf.
   Visst, teknik kan lösa saker. Delvis i alla fall. Kanske i någon mån också detta gigantiska problem, så som nya behandlingsformer och ny medicin kan bota vissa sjukdomar.
   Men jag är övertygad om att kultur och konst har mycket att tillföra och att man inte riktigt upptäckt det. Det kan bero på att evenemangsstaden Göteborg, Göteborg & Co har dominerat när det gäller kultur i stadsrummet. Där man använder vissa former av kultur för att locka folk till stan, till restauranger och hotell. Jag har inget emot att man ser instrumentella värden i konst och kultur. Men det finns andra, större värden vi borde tala mer om.
   Som att folk skulle få möjlighet att mötas på andra sätt och på andra ställen än i kön till Hennes & Mauritz, i busskön eller på Pizza Hut. Om man inte ser upp får Göteborg en alldeles för steril innerstad. Mot denna tendens ställer jag konst och kultur som aktiverar sinnen, platser där man för samtal kring gemensamma eller olikartade upplevelser.

   2008-10-16 17:26 by Tomas

  • apXVLJ ugfaxqtymmww, [url=http://ghrmpgxlfono.com/]ghrmpgxlfono[/url], [link=http://tdqmoxvtmjmp.com/]tdqmoxvtmjmp[/link], http://uxivkkvhghec.com/

   2010-05-10 09:48 by EhdSrRXMeZgJNF

Comment / Create new thread / Discussions