Detta är SpotCity 2008. Till SpotCity 2009 ››

 • Spotcity – konst och kultur där människor befinner sig.

  Över 100 000 människor passerar dagligen Fredsgatan i centrala Göteborg. Det är den mest folktäta och mångkulturella platsen i västra Sverige. Men i området kring Brunnsparken och Nordstan finns endast butiker och annan kommersiell verksamhet. Här finns varken bibliotek, gallerier, teatrar eller kulturinstitutioner. Därför behövs Spotcity. För att tillföra något som området saknar och för att väcka diskussion om konstens och kulturens roll i samhället.
  I Spotcity planerar vi att ha ett fast program med spännande lunch- och kvällsarrangemang som lockar publik. Men framför allt är Spotcity tänkt som en plats som fångar tillfälliga besökare - för den som har tjugo minuter över innan bussen ska gå eller en halvtimme kvar på lunchen. I Spotcity ska det varken finns trösklar eller hierarkier.
  Kulturhuset i Stockholm har 3 miljoner besökare per år. Men ett framtida kulturhus i centrala Göteborg skulle inte behöva vara stort till ytan. Den lilla skalan har fördelar. En möjlighet är ett utställningsrum på cirka 80 kvadratmeter som ger utrymme för olika aktörer. Det skulle kunna fungera som en blandning av tidningarnas debattsidor och ”fria ord”, men i utställningsform. Här skulle konstnärer, arkitekter, skolungdomar, studenter, forskare, intresseorganisationer och många fler komma till tals. Därtill ett litet modernt bibliotek samt café med scen för framträdanden och paneldiskussioner. Ett sådant kulturhus skulle fungera som en plats för både konst och samhällsdebatt. Ett forum för angelägna frågor som stärker demokratin.
  Ett framtida kulturhus skulle kunna ligga i Brunnsparken. Ett annat, bättre alternativ är Södra Älvstranden. I Spotcty pågår diskussionen om ett framtida kulturhus.

  2008-03-15 23:34 by Tomas Ferm

Comment / Create new thread / Discussions