arthood

  • ARTHOOD at Göteborg International Filmfestival 2014

Art Hood is an interactive sculpture videoinstallation by the artists Tomas Ferm and Ann-Charlotte Rugfelt Ferm.

In  Art Hood a videowork is shown by an artist that has been invited to relate to Art Hood and it´s source of inspiration -Brancusis sculpture New Born (1915).

Artists: Anna-Karin Rasmusson, Cheap Imitation,  Makode Linde, Maria Friberg and Tomas Ferm.

Art Hood had it´s first opening at GIBCA extended - Göteborg International Biennial for Contemporary Art 2013 with videoworks by Makode Linde and Anna-Karin Rasmusson. Art Hood was exhibited at Stravaganza Mornington Hotel and Konsthallen Bohusläns Museum

 

Art Hood är en videoskulpturinstallation av konstnärerna Tomas Ferm och Ann-Charlotte Rugfelt Ferm.

I Art Hood visas videoverk av konstnärer som skapat ett verk med utgångspunkt i Art Hood eller dess inspirationskälla: Branscusis skulptur Den Nyfödde (1915).

Medverkande konstnärer: Makode Linde, Anna-Karin Rasmusson, Linda Tedsdotter,  Tomas Ferm och Cheap Imitation.

Art Hood ställdes för första gången ut i samband med GIBCA Extended - Göteborg International Biennial for Contemporary Art på  Stravaganza Mornington Hotel och Konsthallen Bohusläns Museum. Medverkade med videoverk; Makode Linde och Anna-Karin Rasmusson

Art Hood visas på ett antal platser under 2013-2014 däribland:

5-15 september Stravaganza Mornington Hotel (GIBCA Extended)

12-20 oktober Konsthallen Bohusläns Museum (GIBCA extended)

24 jan- 3 feb 2014 Biograf Draken  - Göteborgs International Filmfestival

15-18 augusti 2014 Palladium Malmö

9 sept- 4 oct  2015 SpotCity Updated