Anna-Karin Rasmusson

Anna-Karin Rasmusson är född 83 och bor och arbetar i Stockholm. Hon jobbar med
animation som hon blandar upp med video och performativa element.

stillbild_natt

Stillbild ur videoverk av Anna-Karin Rasmusson