Jagvillhabostad.nu

SpotCity har en ny gäst i gäststugan 1.10-3.10. Jagvillhabostad.nu bedriver uppsökande verksamhet. Man får först välja en färg som också betecknar en kategori: villa, bostadsrätt, normal hyresrätt eller hyresrätt med extra låg hyra. Sen får man placera ut en markör på karan på den plats där man helst vill att det ska byggar respektive bostäder/var man vill bo. Efter att projektet genomförts kommer kartan att skickas till beslutande politiker.

 

Created: 2008-10-01

News archive