Till försvar för konstnärlig frihet i Palacehuset

Extramöte om kulturchefens agerande att ägna sig åt estetisk censur.

Vilket kulturklimat råder i Göteborg?

Torsdag 25.9 kl 1800.

Estetisk censur i Göteborg! Det är viktigt att du kommer till Palacehuset.

En kort resumé:

Two new days of HipHop visades i helgen på Pusterviksteatern. I föreställningen skulle ett tält ingått som skulle uppförts på Olof Palmes Plats på Järntorget. I tältet skulle man måla bilder i ansluting till föreställningen. Göteborgs stad har inte givit tillstånd till detta. Angiven orsak: att graffiti kan inspirera till klotter och brottslig verksamhet.

Riksteatern tycker att det är skrämmande att det finns en stad som ägnar sig åt estetisk censur. Riksteaterns Two new days of HipHop visas i tio olika städer men övervägde att inte ta festivalen till Göteborg på grund av censuren. Göteborg är den enda staden i landet som inte visar festivalen i sin helhet.

Kulturchefen Björn Sandmark har diskuterat frågan på Pusterviksteatern och i tisdags gästade han Talk Box lunchsamtal i Spotcity i Brunnsparken. Uppslutningen var stor men frågan kvarstår:

Vem försvarar yttrandefriheten och konstens frihet?

Det är viktigt att du deltar. Ge ditt stöd! 

 

Seminariet om konstsponsring är således inställt.

Skapad: 2008-09-26

Nyhetsarkiv