SpotCity InsideOut 2006

Utställning i Brunnsparken, 4-13 augusti, Göteborg 2006.

Inside Out var ett försök att länka konsten till den växande evenemangskulturen, utan att ge avkall på den konstnärliga friheten. Projektet genomfördes i samarbete med Göteborg & Compani som stod som arrangörför de arrangemang som ordnades i stadsrummet i samband med EM i friidrott.

Utställningen hade inte något på förhand bestämt tema. I samtal med konstnärerna vävdes istället tankar och idéer samman och frågorna som togs upp hade med platsen och med den specifika situationen att göra. Tre frågor utkristalliserades och dessa frågor kom att utgöra utställningens tema: Vem äger det här landet? Vem har tillträde till det offentliga rummet? Var går yttrandefrihetens gränser? 

Verk och medverkande konstnärer:

Vem tillhör Sverige? Hur används svenskens pengar? / Elin Wikström
State of Mind - Prologue / Annika Karlsson Rixon & Anna Viola Hallberg
En fågel i trädet / Bo Meiln
Black Flag / Henrik Plenge Jacobsen
There´s always someone above you / Annika Holmér
En bänk står tom / Tomas Ferm

I samband med EM i friidrott planerades i detalj hur Göteborg skulle se ut inför de Europeiska TV-kamerorna. Den så kallade EM-festen fyllde staden med folk och akiviteter, musik och underhållning och Inside Out var en del av evenemanget. Kanske var det dessa förutsättningar som gjorde att konstnärerna kom att arbeta i en så kritisk anda och att utställningen kom att bli så politisk som den kom att bli.

Initiativtagare och curator: Tomas Ferm.

Recension i Göteborgsposten av Sinziana Ravini