SpotCity Park 2008

SpotCity 2008 pågick 13 september till 5 oktober och etablerade en plats för konst och kultur i Göteborgs stadskärna. Projeket omfattade 50-talet programbunkter med konst, video, film, poesi, experimentell musik, dabatt, perfomance. I SpotCity 2008 fördes en diskussion om hur vi kan använda det offentliga rummet och om kulturens roll i samhället.