Inlägg

+ Skapa nytt ämne

 • Samla Dialog Södra Älvstranden

  Älvrummet heter informationsplatsen utanför GöteborgsOperan. Bakom projektet ligger Älvstranden Utveckling AB och initiativet är gott: ett helt hus med modeller, bilder, utbyggnadsplaner och tillgänglig personal. Jag besökte Älvrummet för en ...

  Skapad 2008-08-14 15:51 av Arga Ada M / Kommenterad 4 gånger

 • Göteborgs centrum är ingen komplett stadsdel

  I stadsbyggnadskontorets förslag till ny översiktsplan kan man läsa att den fortsatta planeringen av Göteborg ska ske genom komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. ...

  Skapad 2008-05-22 10:29 av Tomas Ferm / Kommenterad 2 gånger

 • Spotcity – konst och kultur där människor befinner sig.

  Över 100 000 människor passerar dagligen Fredsgatan i centrala Göteborg. Det är den mest folktäta och mångkulturella platsen i västra Sverige. Men i området kring Brunnsparken och Nordstan finns endast ...

  Skapad 2008-03-15 23:34 av Tomas Ferm / Kommenterad 0 gånger

 • De där stadsborna

  Innan jul deltog jag i en flash mob, vilket innebär att en grupp människor innan de kommer till en plats har bestämt sig för en serie handlingar som de ska ...

  Skapad 2008-02-21 22:08 av Vanja Larberg, undersökande arkitekt / Kommenterad 1 gånger

 • Vi måste komma vidare

  Vi måste skapa ett bra klimat för diskussionerna om stadens framtid. Det finns ingen tid att förlora. Vi kan inte luta oss tillbaka och säga att det är en kommuns ...

  Skapad 2008-02-15 19:01 av Tomas Ferm / Kommenterad 3 gånger

 • Det verkar vara ett jättebra projekt

  Hej! Det verkar vara ett jättebra projekt. Men varför kan man inte göra det permanent. Det finns ju faktiskt inget kulturhus i Göteborg. Eller finns såna planer?

  Skapad 2007-12-05 00:16 av Erik N / Kommenterad 2 gånger

 • Att agera är makt

  Är det politikerna som skapar staden, dina möjligheter att ta eller att vägras ta plats i det offentliga rummet? Eller är det arkitekterna? Vilken makt har du över staden, över ...

  Skapad 2007-11-26 22:52 av J Forsemalm / Kommenterad 8 gånger

 • Medborgarkraften!

  Medverka till att SPOT utvecklas till att bli en del av den medborgarkraft som i balans med konkurrenskraft och bärkraft skall forma Göteborgs framtid, enligt översiktsplanens intentioner för Göteborg.

  Skapad 2007-11-07 10:57 av arnepe / Kommenterad 3 gånger

 • Konst - Foto !!!

  Släpp loss fotot, som numera är ett konstnärligt uttrycksmedel med samma självklara position som måleri, skulptur och de grafiska teknikerna !!!

  Skapad 2007-10-30 22:15 av J.S. / Kommenterad 2 gånger