• Medborgarkraften!

    Medverka till att SPOT utvecklas till att bli en del av den medborgarkraft som i balans med konkurrenskraft och bärkraft skall forma Göteborgs framtid, enligt översiktsplanens intentioner för Göteborg.

    2007-11-07 10:57 av arnepe

    • Det är svårt att diskutera ditt inlägg eftersom du hänvisar till föregående diskussioner. Men om vi lämnar ekonomin för ett ögonblick blir det lättare: Behöver det offentliga rummet försvaras och behövs ytterligare rum för det offentliga samtalet? Jag vill svara ja på den frågan. Varför? Som jag tolkar ”medborgarkraft” är det något som måste komma till uttryck i ständigt nya – eller varför inte mobila – rum som ligger i fas med tiden. Så sett stärker exemplet SPOT demokratin i världen.

      2007-11-08 15:16 av Tomas Ferm

Kommentera / Skapa nytt ämne / Inlägg