• Samla Dialog Södra Älvstranden

  Älvrummet heter informationsplatsen utanför GöteborgsOperan. Bakom projektet ligger Älvstranden Utveckling AB och initiativet är gott: ett helt hus med modeller, bilder, utbyggnadsplaner och tillgänglig personal. Jag besökte Älvrummet för en tid sedan men fann att elementär information sakandes, det handlade om vilket arkitektkontor som gjort ett utställt förslag till utbyggnad. Glad i hågen tillfrågade jag tjejerna på platsen, men de kunde inte svara på någonting. Det visade sig att värdinnorna var anställda av ett externt företag. Älvrummet är inte tänkt för diskussion, det är en ren informationsplats, sa de.
  För mig ser det ut som att kommunen tagit initiativet för att rensa sitt samvete. På Älvstranden Utveckling AB:s hemsida presenteras älvrummet som en plats ”…där människor kan mötas och samtala om det som är på gång.” Jasså!
  Jag säger: Är det inte precis så här det går till när demokratin undergrävs? Man lägger stora pengar på en jättebyggnad men får inte det mest elementära att fungera. Man lyckas tysta människor, men förtroendet för folkvalda och andra personer i ansvarsfull position sjunker.
  Kontentan är ett råd till er som fortfarande är engagerade: samla alla som en gång medverkade i dialog södra älvstranden. Där fanns människor med vana att diskutera demokrati- och stadsbyggnadsfrågor, kunskap och engagemang och jag är säker på att många skulle vilja ta upp den diskussionen igen.

  2008-08-14 15:51 av Arga Ada M

  • Hej, Ada (M)! Jag vill minnas att jag tänkte något liknande när jag besökte Älvrummet. Men det här med att samla de som var engagerade i Dialog södra älvstranden: Kan inte du göra det? Idén är inte dum.

   2008-08-14 16:14 av Tomas Ferm

  • Hej Ada och Tomas,
   Att göra Älvrummet till en ren informationsplats är inget vi på Älvstranden Utveckling eller Stadsbyggnadskontoret har strävat eller strävar efter. Vi kommer givetvis att förtydliga vår syn på Älvrummet för våra, i övrigt, mycket duktiga stadsguider som arbetar med att ta emot besökare då vi själva inte har resurser att göra det.

   Vår ambition med Älvrummet – precis som det står på Älvstranden Utvecklings hemsida - är att det ska vara en mötesplats och ett forum där diskussioner kring stadsutveckling kan äga rum. Och vi arbetar kontinuerligt för att nå denna ambition. Vi har under våren haft grupper, studiebesök och seminarier i Älvrummet där göteborgare och andra har kunnat lyssna, ställa frågor och ge kommentarer kring stadsutvecklingen i Göteborg. Just nu håller vi på att arbeta fram ett program där också diskussionskvällar och debattpaneler finns med i tankarna.

   Om ni är intresserade får ni gärna utnyttja Älvrummet till diskussionskvällar kring stadsbyggnadsfrågor. Vi välkomnar också konstruktiva förslag och idéer på andra aktiviteter som lockar till diskussion kring stadsutvecklingen i Göteborg. Gå in på vår hemsida www.alvstranden.com och klicka er vidare till Älvrummet så hittar ni kontaktuppgifter och telefonnummer där.

   Med vänliga hälsningar,

   2008-09-22 09:21 av Johan Ekman, Älvstranden Utveckling

  • Hej, Johan.

   Ledsen att jag inte svarat tidigare. Jag har haft fullt upp med att demontera SpotCity och missade ditt inlägg.

   Tack för erbjudandet. Jag har gärna älvrummet i åtanke som en av flera möjliga scener om jag exempelvis blir med om att anordna en föreläsningsserie. Vilket inte är omöjligt, sådana idéer finns! Samtidigt ligger det nära men inte riktigt inom mitt område. Att arrangera föreläsningar och diskussionskvällar är inte mitt arbetsfält om det inte ingår som en del av en helhet som omfattas av mitt konstnärskap.

   Men däremot skulle det vara mycket intressant att möta er som arbetar inom Älvstranden utveckling AB. Tanken intresserar mig eftersom jag upptäckt att det pågår diskussioner om staden och stadens framtid på olika plan och bland olika grupper av människor som inte möts. Helt klart är det vattentäta skott mellan många av oss som är engagerade i frågor som berör staden. Det är väl något av det Ada(M) berör. Har Göteborg råd med det, frågar jag mig?

   Utbyte skulle kunna ske på många sätt. En föredragsserie där det presenterades helt olika perspektiv på staden med efterföljande diskussioner är förmodligen enklast att ordna. Jag är nyfiken på hur ni som arbetar med älvstaden ser på det SpotCity tillfört Göteborg. Jag tänker inte så mycket på konst, kulturpolitik, dagsaktuell debatt och arkitektur som på den sociala erfarenheten. Med SpotCity som en liten folkpark i Göteborgs stadskärna. Mellan byggnaderna skapades en plats där förortsungar delade bänk med pendlare, konst- och kulturfolk, damer med fina handväskor, postpunkare, turister, lunch- och kontorsfolk, hemlösa och alkoholister, experimentmusikintresserade, gothare och andra.

   Och jag vill själv gärna vidga min kunskap om staden.

   2008-10-17 10:30 av Tomas

  • Hej Tomas,   Er verksamhet och dina idéer låter väldigt spännande. Det vore intressant att träffas. Jag försöker komma i kontakt med dig under veckan.   2008-10-27 08:29 av Johan Ekman

Kommentera / Skapa nytt ämne / Inlägg