Vad är spotcity?

Spotcity prövar gränserna för vad som är möjligt att genomföra i det offentliga rummet. Spotcity är en plats för konst, diskussioner och möten. Här kommer privatpersoner och föreningar att verka sida vid sida med etablerade konstnärer och kulturinstitutioner. Spotcity öppnar i Brunnsparken den 13 september.

SPOT innehåller:

  • En utställning i Brunnsparken och Nordstan. Sex nordiska konstnärer bjuds in för att göra verk för dessa platser.
  • Byggnation med en scen och plats för utställning, café och rum för film och video. 

Idéer om vad som ska hända i paviljongen:

  • En utställning med anknytning till arkitektur och stadsrum.
  • Kvällsevenemang arrangerade utifrån olika teman. Här sker ett samarbete med Levande musik, Göteborgs Konsthall, Författarcentrum väst, Tidskriftsverkstan och Regionbiblioteket.
  • Seminarier.
  • Verkstad för kurser, exempelvis fanzine och affischtillverkning.
  • Ett mindre café.
  • Under arbetets gång har en rad förslag och idéer kommit upp, allt ifrån kortfilmfestival för film inspelad på mobiltelefoner till att samla en mängd byggmaterial för skulpturala och arkitektoniska experiment och lekar.

Ett 20-tal lokala aktörer, alltifrån kulturinstitutioner och föreningar till enskilda arkitekter, konstnärer och författare, har visat intresse för att medverka i projektet.

Ett antal forum öppnas och pågår fram till utställningens öppnande. Vilken stad vill vi ha? Hur är det att leva i staden? Hur kan konsten påverka utvecklingen? är några frågor som diskuterats. Läs mer »

Spotcitys utveckling följs av ett forskningsprojekt som studerar utvecklingen i Göteborgs och Stockholms innerstäder. Läs mer »

Spotcity dokumenteras och utvärderas. Vi har sökt medel för att publicera materialet.

Tomas Ferm är projektledare och Spotcitys initiativtagare. Projektet kan ses som en utveckling av projetken Inside Out, Brunnsparken, Göteborg 2006 och Talk Box, Nordstan, Göteborg 2004.

Kontakt